Honger-respons

Een mens eet typisch een maaltijd gevolgd door een periode van niet eten. Wat geconsumeerd wordt tijdens een maaltijd is vaak 100 keer groter dan de energiebehoefte die het lichaam heeft tijdens het eten van de maaltijd. Hierdoor kunnen mensen overleven zonder continu te moeten knabbelen.
Het menselijk lichaam kent verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de energietoevoer en de bloedsuikerspiegel constant blijft. Onder invloed van hormonen zal overgeschakeld worden van de ene manier om in energie te voorzien op de andere.

In totaal zijn er 4 verschillende manieren om energie te produceren. De 4 manieren worden na elkaar aangewend, maar zijn niet strikt sequentiŽel. In de praktijk loopt dit allemaal een beetje door elkaar.

Hieronder wordt de tijd na de maaltijd opgedeeld in 4 periodes, en telkens worden de biochemische processen vermeld die voornamelijk optreden op dat moment.
Een proces dat eindigt op "-lyse" is een proces waarbij iets afgebroken wordt. Dit zijn processen die energie leveren.
Een proces dat eindigt op "-genese" is een proces waarbij iets aangemaakt wordt. Deze processen kosten energie. Het eindproduct van een dergelijk proces wordt dan gebruikt in een ander proces waar het afgebroken wordt om energie te produceren.
In de volgende pagina's wordt elk van die processen verder uitgelegd, en wordt ook vermeld waar het fout gaat in patiŽnten met MCAD deficiŽntie.

Dit is een overzicht:

 • Vlak na de voeding – 0 tot 3 uur na de maaltijd:
  G
  lycolyse: de afbraak van suikers (glucose) uit de voeding levert energie.
  Glycogenese: bij een overschot aan glucose uit de voeding wordt glycogeen aangemaakt en opgeslagen. Deze glycogeen kan dan later in een ander proces afgebroken worden voor energie.
  Meer lezen over de processen glycolyse en glycogenese >
 • Post-absorptie periode – 3 tot 12 uur na de maaltijd:
  Glycogenolyse: de afbraak van opgeslagen glycogeen levert energie.
  Meer lezen over glycogenolyse >
 • Vastenperiode – 12u tot 2 dagen na de maaltijd:
  Gluconeogenese: de aanmaak van glucose uit andere stoffen. Deze glucose kan dan met glycolyse afgebroken worden voor energie.
  Meer lezen over gluconeogenese >
 • Uithongering – enkele dagen tot enkele weken na de maaltijd:
  Ketogenese: de aanmaak van ketonen. Deze ketonen kunnen dan afgebroken worden voor energie.
  Meer lezen over ketogenese >

De tijden aangegeven bij elke periode zijn maar een schatting omdat veel afhangt van de caloriewaarde van de maaltijd, de activiteitsgraad van de persoon, en de snelheid van de stofwisseling van die persoon.

Hierna wordt ook enkel de energievoorziening besproken. Alle andere biochemische processen (weefselopbouw, spierbewegingen, onderhoud etc) die continu aan de gang zijn in het menselijk lichaam worden buiten beschouwing gelaten.

Referenties
De informatie op deze website is een synthese van informatie die publiek toegankelijk is op andere websites, en van informatie uit boeken die vrij te koop zijn.
De inhoud van deze website werd gevalideerd door een arts gespecialiseerd in metabole aandoeningen. Om de identiteit van mijn dochter te beschermen, wordt ook zijn identiteit verborgen gehouden. Zie ook hier.
Contacteer altijd uw eigen arts in geval van vragen!

Deze pagina werd het laatst gewijzigd op 28 mei 2011