Glycolyse en glycogenese

Vlak na de voeding zal het lichaam al zijn energie halen uit de verbranding van glucose uit de voeding. Dit proces heet glycolyse.
Alle cellen in het lichaam kunnen glucose omzetten in energie.
De hersenen zijn wel in staat glucose om te zetten in energie, maar zij kunnen geen voorraden aanleggen. Alles wat aangeleverd wordt, wordt onmiddellijk verbruikt.
De spieren en de lever daarentegen, kunnen wel een voorraad aanleggen, en zij zullen dat ook doen als er meer glucose voorradig is dan nodig. Omdat glucose op zich niet kan opgeslagen worden, wordt dit eerst omgezet in glycogeen. Dit proces heet glycogenese.

Als de maximale capaciteit van opgeslagen glycogeen in de lever bereikt is, dan zal de lever een overschot aan glucose gaan omzetten in vetzuren. Deze kunnen per 3 gebonden worden aan een glycerol en dan onder de vorm van lichaamsvet opgeslagen worden als reserve voor later.

Op elk moment worden ook vetten en eiwitten afgebroken, maar deze leveren slechts een minimale bijdrage tot de energievoorziening van het lichaam op dit moment.
Toch is het belangrijk te weten dat er altijd geprobeerd wordt vetten te verbranden. Daarom blijft een vetarm dieet aangewezen bij patiŽnten met MCAD deficiŽntie.

Lees verder: glycogenolyse >

Referenties
De informatie op deze website is een synthese van informatie die publiek toegankelijk is op andere websites, en van informatie uit boeken die vrij te koop zijn.
De inhoud van deze website werd gevalideerd door een arts gespecialiseerd in metabole aandoeningen. Om de identiteit van mijn dochter te beschermen, wordt ook zijn identiteit verborgen gehouden. Zie ook hier.
Contacteer altijd uw eigen arts in geval van vragen!

Deze pagina werd het laatst gewijzigd op 28 mei 2011